Đầu tưới nhỏ giọt 4 que cắm bù áp FL-04C 2 lít/giờ
Đầu tưới nhỏ giọt 4 que cắm bù áp FL-04C 2 lít/giờ
Đầu tưới nhỏ giọt 4 que cắm bù áp FL-04C 2 lít/giờ
Đầu tưới nhỏ giọt 4 que cắm bù áp FL-04C 2 lít/giờ

Đầu tưới nhỏ giọt 4 que cắm bù áp Florain

SKU: Bộ nhỏ giọt 4 que bù áp Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Bộ nhỏ giọt 4 que bù áp Florain

QUICK OVERVIEW

Đây là bộ que nhỏ giọt cắm gốc dùng tưới cây cảnh, bonsai, hoa hồng, cây ăn trái, vườn rau nhỏ giọt tưới thẩm thấu vào gốc tiết kiệm nước

15.000