Sale! Bộ tưới cây wifi thông minh 3G 4G ATA TDW-01
Sale! Bộ tưới cây wifi thông minh 3G 4G ATA TDW-01
Bộ tưới cây wifi thông minh 3G 4G ATA TDW-01
Bộ tưới cây wifi thông minh 3G 4G ATA TDW-01

Bộ tưới cây wifi thông minh 3G 4G ATA TDW-01

SKU: Bộ tưới wifi ATA TDW-01
0 Review(s)
in stock
SKU: Bộ tưới wifi ATA TDW-01

QUICK OVERVIEW

Bộ tưới cây thông minh điều khiển từ xa bằng wifi 3G 4G cho hệ thống tưới tự động

550.000  500.000